ROLF

VÄLKOMMEN TILL KUNGSÄNGENS

KANSKE VACKRASTE WEBB-TRÄDGÅRD

Man arbetar i flitigt i trädgården och förbereder jorden så att den blir näringsrik

för växter och blommor och att odlingarna sker ekologiskt.

 

Rolf:

Arbetet i trädgården är ett bokstavligen ett grovarbete, som få anar omfattningen av.

Men arbetet i trädgården är grunden för en bra skörd.

 

Välkommen till Kungsängens vackraste

Webb-trädgård

 

Rolfs tillbringar många timmar i trädgården för att skapa bästa tänkbara förutsättningar inför planteringen av alla köksväxter.

 

Rolf:

När hösten kommer blir matkällaren fylld av allt närodlat i trädgården.

Middagens serveras med trädgårdens växter och frukter som alla är ekologiskt odlade.

Välkommen till Kungsängens vackraste

Webb-trädgård

Webb-trädgården är inte bara ögas och sinnets njutning.

Trädgården har även en riklig mångfald av ekologiskt närodlade växter, vilka Rolf skördar på hösten.

Copyright Tekolf 2014