Åter till Startsida

Information om

Stenpartiväxter

Erika och Rolf Tekolf ' s trädgård, Bergvägen 13 i Kungsängen

 

Erika e-post erika.tekolf@telia.com Rolf e-post rolf.tekolf@telia.com

 

 

Från altan har man en underbar vy mot trädgårdens kuperade tomt.

(Lutar brant uppför)

Stenparti-växter i urval

v33/2013

Stenpartiväxter

Erika berättar

Stenpartiväxter är underbara - såsom det framgår av texten - genom sina kraftfulla färger och

form i framför allt stenpartier.

Text till bilderna ovan.

  • Exempelvis är Lewisia (Lewisia longipetala Little Plum) mycket vanlig i stenpartier och

bergkuperad terräng.

 

  • Svartbräken (Asplenium trichomanes) är en ormbunksväxt som tidigare kallades "Bergspring" trivs bra i stenpartier, tålig och anspråkslös.

     

  • Ormbunken Frizelliae (Athyrum filix femina) är en liten annorlunda ormbunke och blir ca 30 cm hög, trivs bäst i halvskugga.

     

  • Funkia (Hosta Island Charm) har karakteristiska blad med en gulvit markering samt är kraftigt

grönmelera. Blir 1-25 cm hög och trivs bäst i halvskugga.

 

  • Praktbräcka (Saxifraga Longifolia Hybrid) är en praktbräcka, som blommar i juni. Trivs bäst i halvskugga och lämpar sig speciellt i stenpartier.